ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ทีมวิจัยการขยายผลความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หนุนเสริมการขยายผลจากครูสู่นักเรียน ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนห้องเรียนกีฬา ม.4-5 จำนวน 60 คน โดยทีมครูแกนนำดำเนินการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วันที่เผยแพร่
2023-03-09
ผู้เผยแพร่
admin