ทีมวิจัย IMC ขอนแก่น ออกเยี่ยมเสริมพลังเพื่อติดตามเยี่ยมผู้ป่วย

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ทีมวิจัย IMC จังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมเสริมพลัง โรงพยาบาลหนองเรือและโรงพยาบาลภูเวียง เพื่อติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ส่งออกจากโรงพยาบาลขอนแก่น จนถึง รพ.สต. และบ้านผู้ป่วย

วันที่เผยแพร่
2023-10-20
ผู้เผยแพร่
admin