คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ “รูปแบบการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมประเมินจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ “รูปแบบการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีนายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายและ แพทย์หญิงชลาทิพย์ ซื่อวัฒนะ เป็นผู้นำเสนอ ณ โรงพยาบาลสันทราย

วันที่เผยแพร่
2023-11-02
ผู้เผยแพร่
admin