การประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า“การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 3 (ปีสุดท้าย)”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า“การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 3 (ปีสุดท้าย)” ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2567 ณ ห้อง CGV 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ รับชมรายละเอียดและชม FB LIVE ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/secsi1669

วันที่เผยแพร่
2024-03-11
ผู้เผยแพร่
admin