โรงพยาบาลฝาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมของวิทยากรในการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินของอำเภอฝาง

วันที่ 22 ตุลาคาม 2562  โรงพยาบาลฝาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมของวิทยากรในการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินของอำเภอฝาง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลฝาง ภายใต้โครงการโครงการผลิตต้นแบบอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2019-11-01
ผู้เผยแพร่
Admin