ทีมวิจัยโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงพยาบาลดอยหล่อ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  ทีมวิจัยโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงพยาบาลดอยหล่อ  ซึ่งโรงพยาบาลดอยหล่อได้จัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันที่เผยแพร่
2019-11-06
ผู้เผยแพร่
Admin