โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมปรึกษาหารือกับคณะทำงานเรื่องการทำ TOR

วันที่ 14 พ.ย 2562  โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมปรึกษาหารือกับคณะทำงานเรื่องการทำ TOR   ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ในยุค 4.0 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์ 

วันที่เผยแพร่
2019-11-13
ผู้เผยแพร่
Admin