ทีมติดตามและประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝางและเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่อำเภอฝาง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ทีมติดตามและประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝางและเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตต้นแบบอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน  และเข้าเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการให้อบรมของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารสวนตำบลแม่งอน ร่วมกับประชาสัมพันธ์โครงการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอางข่าง 

วันที่เผยแพร่
2019-11-20
ผู้เผยแพร่
Admin