โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลแม่ออนและโรงพยาบาลดอยสะเก็ด

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสันป่าตองเยี่ยมดูระบบข้อมูลและระบบคัดกรองของงานการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลแม่ออนและโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ห้องฉุกเฉิน 

วันที่เผยแพร่
2019-12-11
ผู้เผยแพร่
Admin