สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมฯ

วันที่ 9 ม.ค. 2563 ประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่1  ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสันทราย

วันที่เผยแพร่
2020-01-13
ผู้เผยแพร่
Admin