สื่อสิ่งพิมพ์

# ชื่อสื่อ Action
1 01-CPR
2 02-AED
3 03-เจ็บป่วยฉุกเฉินทำไมต้องโทร 1669
4 04-COVID19
5 05-6 อาการฉุกเฉิน
6 06-ห้องฉุกเฉินมีไว้ทำไม
7 07-PM2.5
8 08-สายด่วนควรรู้
9 09-ขอความร่วมมือผู้รับบริการและญาติ
10 10-ข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับ 1669
11 11-ประเภทรถฉุกเฉิน
12 12-โรคเส้นเลือดในสมองตีบ
13 13-อาการข้อความปฏิบัติ Stroke
14 14-หลีกทางให้รถฉุกเฉิน
15 15-ขั้นตอนการแจ้งรถฉุกเฉิน
16 16-กระดูกสันหลังและไขสันหลัง
17 17-คู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
18 18-สีกับความเร่งด่วน
19 19-ข้อดีของแอพ 1669
20 20-ไฟช็อตไฟดูด
21 21-วิธีใช้แอพ 1669
22 22-การห้ามเลือด
23 23-ระวังเด็กจมน้ำ
24 24-การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
25 25-การปฐมพยาบาลที่เข้าใจผิดๆ
26 26-อันตรายที่มากับหน้าฝน