เพลง

# ชื่อสื่อ Action
1 01 เพลง นี่ละหนอ 1669 ภาษาเหนือ เปิดสื่อ
2 02 โอ๊ย 1669 ภาษากลาง เปิดสื่อ
3 03 Respect in your powers เปิดสื่อ
4 04 เพลงสิทธิ UCEP 1669 เปิดสื่อ