คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพท์ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การขยายระยะเวลาของโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดและมาตรการป้องกัน รวมไปถึงเสนอทิศทางการการดำเนินงานโครงการในปีที่ 2 ต่อคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานวิจัยอห่งชาติ ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-06-15
ผู้เผยแพร่
Admin