โครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับประชาชน จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563  โครงการสร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับประชาชน  Basic life support implementation for lay rescuer จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้สำหรับผู้เรียนการช่วยชีวิตเพื่อนำไปถ่ายทอดต่อ (ครู ข)  "ทุกชีวิตทีโอกาสรอดได้ด้วยซีพีอาร์ แต่เรายังขาดคนบอกต่อที่เข้าใจ" ณ ชั้น 15 อาคารสุจิณโน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-07-20
ผู้เผยแพร่
Admin