ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงานขับรถพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563

 วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงานขับรถพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานขับรถพยาบาล มีความตระหนักในการขับรถพยาบาลปลอดภัย สามารถให้บริการแก่ประชาชน ที่เจ็บป่วย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบนรถพยาบาล และประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกับรถพยาบาลอย่างสูงสุด ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

วันที่เผยแพร่
2020-08-20
ผู้เผยแพร่
Admin