สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการบริบาลฟื้นฟูป่วยระยะกลาง (intermediate care)

วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการบริบาลฟื้นฟูป่วยระยะกลาง (intermediate care) จังหวัดเชียงใหม่  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  ตังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-08-24
ผู้เผยแพร่
Admin