การประชุมวิชาการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร

วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2563 โครงการการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จัดการประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 4 การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ณ ห้องประชุมดอบหลวงและดอยนาง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-11-06
ผู้เผยแพร่
admin