โครงการเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัดพร้อมการสื่อสารแบบไร้สายสำหรับรถฉุกเฉิน จัดอบรมและทดสอบ ติดตั้งเครื่อง GPS

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 โครงการเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัดพร้อมการสื่อสารแบบไร้สายสำหรับรถฉุกเฉิน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน จัดอบรมเตรียมความพร้อมและทดสอบติดตั้งเครื่อง GPS สำหรับรถกู้ชีพฉุกเฉินระดับ FR และรถกู้ชีพฉุกเฉินของโรงพยาบาลสันทราย จำนวนทั้งสิ้น 20 เครื่อง  ณ โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่เผยแพร่
2019-10-30
ผู้เผยแพร่
Admin