โรงพยาบาลสันป่าตอง จัดประชุมเพื่อจัดทำโครงการการสร้างระบบประเมินระดับวิกฤติเพื่อสร้างแนวปฏิบัติการแจ้งทีมแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการการรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลสันป่าตอง จัดประชุมเพื่อสร้างระบบประเมินระดับวิกฤติเพื่อสร้างแนวปฏิบัติการแจ้งทีมแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการการรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสันป่าตอง ภายใต้ โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ห้องฉุกเฉิน 

วันที่เผยแพร่
2019-11-06
ผู้เผยแพร่
Admin