สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Hospital

ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่่องการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Hospital  ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่   ณ ห้องห้วยฮ่องไคร้  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีคุณ ธราพงษ์  ชำนาญ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพร้าว เป็นวิทยากรในการอบรม

วันที่เผยแพร่
2020-03-20
ผู้เผยแพร่
Admin