โรงพยาบาลสันทราย ประชุมทดสอบฟังก์ชันระบบ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลสันทราย ประชุมทดสอบฟังก์ชันระบบ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสันทรายภายใต้โครงการการพัฒนาระบบโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในกลุ่มเครือบริการที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-03-20
ผู้เผยแพร่
Admin