โรงพยาบาลสันทรายดำเนินการติดตั้งและจัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลแม่ข่าย ปีที่1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลสันทราย ดำเนินการติดตั้งและจัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลแม่ข่าย ปีที่1 ให้กับ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในกลุ่มเครือบริการที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-03-20
ผู้เผยแพร่
Admin