คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดปรชุมซ้อมแผนสถานการณ์รับมือโรคระบาด COVID-19 ระยะที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดปรชุมซ้อมแผนสถานการณ์รับมือโรคระบาด COVID-19 ระยะที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม่  เชิญหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง ส่วนโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยงานเครือข่าย สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจภูธร ปกครองจังหวัดเชียงใหม่  โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ โรงพยาบาค่ายกาวิละ เป็นต้น เข้าร่วมซ้อมแผนรับมือสถานการณ์การระบาด ภายใต้โครงการการพัฒนาแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรค COVID-19 แบบบูรณาการระดับจังหวัด ณ ห้องนกยูง โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-03-20
ผู้เผยแพร่
Admin