ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. เยี่ยมติดตามการประชุมการดำเนินงานรับมือโรคระบาด COVID-19 ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 และ 19 มีนาคม 2563  ทีมติดตามประเมินผลโครงการ SECSI คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โครงการการพัฒนาแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรค COVID-19 แบบบูรณาการระดับจังหวัด ดำเนินการวางแผน และซ้อมแผนแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานเครือข่าย ในการรับมือสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการการพัฒนาแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรค COVID-19 แบบบูรณาการระดับจังหวัด  ณ โรงแรมเมอร์เคียว และ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่เผยแพร่
2020-03-20
ผู้เผยแพร่
Admin