คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมทีมบริหารจัดการ COVID 19 Hospital

วันที่ 30 มีนาคม 2563  คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมทีมบริหารจัดการ COVID 19 Hospital กลุ่มเล็กในการวางแผนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเฝ้าระวังโรค การจัดการข้อมูลทางยุทธศาสตร์ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่อ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-04-02
ผู้เผยแพร่
Admin