คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.ร่วมกับสำนักงานสาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมทีมเตรียมสถานการณ์ก่อนประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.ร่วมกับสำนักงานสาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมทีมเตรียมสถานการณ์ก่อนประชุมเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อ COVID-19 ในการสมมุติสถานการณ์การระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ การรับมือของหน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานเครือข่าย ทุกภาคส่วน และคาดการรณ์การระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ของประเทศ ภายใต้โครงการการพัฒนาแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรค COVID-19 แบบบูรณาการระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่เผยแพร่
2020-04-07
ผู้เผยแพร่
Admin