การประชุมเสนอความก้าวหน้าโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นำทำงานโครงการ ฯ นำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์   รศ.ดร. วราภรณ์ บุญเชียง ประชุมรายงานการดำเนินงานของโครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแล ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
โดยใช้การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่เผยแพร่
2020-05-22
ผู้เผยแพร่
Admin