สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมอบรม Intermediate care จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 มิถุนายน 2563  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมอบรม Intermediate care จังหวัดเชียงใหม่  นำโดย พแพทย์หญิงชลาทิพย์ ซื่อวัฒนะ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสันทราย เป็นประธานการประชุม  คาดว่าจะดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมช่วงระหว่างวันที่ 3 ถึง 7สิงหาคม 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการ การบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-06-15
ผู้เผยแพร่
Admin