คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการย่อยด้านการพัฒนาระบบฯ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการย่อยด้านการพัฒนาเชื่อมโยงระบบบริการ ของโครงการย่อย ติดตามความการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคผลที่ได้รับก่อนที่โครงการจะดำเนินการเสร็จสิ้น เนื่องด้วยสถานการณ์การการแพร่เชื้อของโรคติดต่อจึงใช้การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับหน่วยงานที่รับทุนอุดหนุนงานวิจัย ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจร ประชุม ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-07-20
ผู้เผยแพร่
Admin