สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง (IMC)จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 ถึง 7 สิงหาคม 2563  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ 5 วัน โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการอบรม ดำเนิการอบรม ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการ การบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-08-06
ผู้เผยแพร่
Admin