สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  เชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-08-24
ผู้เผยแพร่
Admin