โครงการการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจรในระดับตาบล ชุมชนชาติพันธุ์พื้นที่สูง อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนาเครือข่ายกลุ่มครู 3 โรงเรียน

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ครบวงจรในระดับตาบล ชุมชนชาติพันธุ์พื้นที่สูง อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนาเครือข่ายกลุ่มครูทั้ง 3 โรงเรียนได้แก่ ร.ร.เทพศิรินทร์ 9 ,ร.ร.บ้านขอบด้ง และร.ร.บ้านหลวง และกลุ่มเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จานวน 20 คน ถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ณ ศูนย์ฝึก ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่เผยแพร่
2020-08-24
ผู้เผยแพร่
Admin