โครงการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉิน โรงพยาบาลอมก๋อย จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 16 กรกฎาคม -31 สิงหาคม 2563 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอมก๋อย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถทำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กลุ่มเป้าหมายคืออาสาสมัครสาธารณสุข 350 คน ครบทั้ง 7 ตำบล ได้แก่ อบต.นาเกียน, อบต.ม่อนจอง, อบต.แม่ตื่น, อบต.สบโขง, หอประชุมอำเภออมก๋อย, โบสถ์คริสตจักรบ้านตุงลอย, หอประชุมหมู่บ้านบ้านหลวง และได้รับความร่วมมือจากภรคีเครือข่าย ได้แก่ รพ.สต กู้ชีพแต่ละท้องถิ่นในการสนับสนุนวิทยากร และสถานที่

วันที่เผยแพร่
2020-08-26
ผู้เผยแพร่
Admin