คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ในวันที่ 9 กันยายน 2563 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีหน่วยงานและตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมเพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลดอยหล่อ โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลอมก๋อย ณ เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 19 คน

วันที่เผยแพร่
2020-09-10
ผู้เผยแพร่
Admin