โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาระห์ จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชั่นและโปรแกรมแก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการและแกนนำชุมชนอำเภอนำร่อง เชียงของ ครั้งที่ 2

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมกับทีมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชั่นและโปรแกรมแก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการและแกนนำชุมชนอำเภอนำร่อง เชียงของ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกปีบ อาคารผู้ป่วยนอก รพร.เชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่เผยแพร่
2020-09-21
ผู้เผยแพร่
admin