คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ รุ่นที่ 4

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีหน่วยงานและตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมเพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช., ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช., คณะการสื่อสารมวลชน, ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มช., โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1, วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี, โรงพยาบาลสันป่าตอง ณ ห้องประชุมแม็กโนเลีย ชั้น 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2020-09-27
ผู้เผยแพร่
admin