โรงพยาบาลฝางเข้าร่วมโครงการ "สร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับประชาชน"

วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงพยาบาลฝางเข้าร่วมโครงการ "สร้างพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพให้ฝังรากลึกในระดับประชาชน" โดยภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้นำหลักสูตรดังกล่าวมาขยายผลสู่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ โดยมี พญ.ธนพรรณ วงษา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และทีมเป็นผู้บรรยายและสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับบุคลากร สถานีตำรวจภูธร ฝาง , เรือนจำ ฝาง , อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก , เทสโก้โลตัส สาขาฝาง , แม็คโคร สาขาฝาง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมน้ำใจ โรงพยาบาลฝาง

วันที่เผยแพร่
2020-10-01
ผู้เผยแพร่
Admin