สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงดาว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงดาว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาศักยาภาพชุมชนด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่นะ อำเภอเชีงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายรุ่งโรจน์ ดวงดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำชุมชน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา ทั้งนี้ ได้รับสนับสนุนทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงดาวและเทศบาลตำบลแม่นะ โดยมีอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครสาธารณสุข ครู และ แกนนำเยาวชน ในพื้นที่ตำบลแม่นะ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วันที่เผยแพร่
2020-10-15
ผู้เผยแพร่
Admin