คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ รุ่นที่ 5 (รอบเก็บตก)

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (รอบเก็บตก) โดยมีหน่วยงานและตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมเพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

วันที่เผยแพร่
2020-10-27
ผู้เผยแพร่
admin