การประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย ปีที่ 2 (ต่อ)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยปีที่ 2 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ : การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่เผยแพร่
2020-11-13
ผู้เผยแพร่
Admin