ประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลฯ

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด อาคารสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่เผยแพร่
2021-01-06
ผู้เผยแพร่
Admin