การประชุมพิจารณาโครงการย่อยภาคอีสาน

ในวันที่ 13 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมพิจารณาและชี้แจงการบริหารจัดการงบประมาณโครงการย่อยปีที่2 ของภาคอีสาน

วันที่เผยแพร่
2021-01-13
ผู้เผยแพร่
Admin