การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Workshop)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีหน่วยงานและตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมเพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 

วันที่เผยแพร่
2021-02-04
ผู้เผยแพร่
Admin