การประชุมขยายพื้นที่ Speedy ER plus

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมขยายพื้นที่ Speedy ER plus 2 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2021-07-05
ผู้เผยแพร่
admin