คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

วันที่เผยแพร่
2021-08-25
ผู้เผยแพร่
admin