คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการประชุมถอดบทเรียนโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการย่อยฯ จัดการประชุมถอดบทเรียนโรงพยาบาลสนาม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

วันที่เผยแพร่
2021-08-27
ผู้เผยแพร่
admin