โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟูในผู้ป่วยบาดเจ็บ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมร่วมกับนักกายภาพบำบัด ในจังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการส่งต่อคนไข้ได้ต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมงานวิจัย

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการฟื้นฟูในผู้ป่วยบาดเจ็บ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมร่วมกับนักกายภาพบำบัด ในจังหวัดขอนแก่น และได้จัดกลุ่ม นักกายภาพบำบัดและสหสาขาวิชาชีพ โดยแบ่งเป็น 6 zone ตามถนนหลักและถนนรอง เพื่อจะได้วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการส่งต่อคนไข้ได้ต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมงานวิจัย เพื่อแจ้งจุดประสงค์การวิจัยและเตรียมความพร้อมของนักกายภาพบำบัดใน Zone1 ถนนมะลิวัลย์ : รพ.ชุมแพ,รพ.หนองเรือและ รพ.บ้านฝาง ครั้งที่2

วันที่เผยแพร่
2021-09-11
ผู้เผยแพร่
admin