การประชุมจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

วันที่ 21 กันยายน 2564 โครงการการถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรณีโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมจัดทำคู่มือปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2021-09-21
ผู้เผยแพร่
admin