การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2 ภาคใต้ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2 ภาคใต้ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่
2021-10-05
ผู้เผยแพร่
admin