โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว จัดการประชุมเพื่อคืนข้อมูลพื้นที่วิจัย

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจรปี 2 จัดการประชุมเพื่อคืนข้อมูลพื้นที่วิจัย จัดการประชุมคืนข้อมูลและระดมสมองโครงการ ลิ้งค์ภาพกิจกรรม : https://www.youtube.com/watch?v=ca1W4OiGjek ลิ้งค์ภาพกิจกรรม

วันที่เผยแพร่
2021-10-11
ผู้เผยแพร่
admin